Tưởng Tượng 10 Năm Sau.

đăng 22:23 6 thg 11, 2017 bởi Giáo viên: Lê Phước Dương
Nguyễn Quang Huy. 9a1. Gửi thầy: Lương Văn Khoái.

Em về thăm lại trường xưa
Người quen cảnh cũ như vừa hôm qua
Mà sao thầy nỡ vội già
Tháng năm sương tuyết nhuộm pha mái đầu
Ơn thầy: "Biển rộng sông sâu"
Quên sao được... dẫu bạc màu thời gian.

                                          HH 4 - 11 - 17

Comments