Góp ý về kế hoạch 20/11 của Liên Đội

đăng 21:37 31 thg 10, 2012 bởi Giáo viên: Lê Ngọc Cảm   [ đã cập nhật 21:41 31 thg 10, 2012 ]
Theo bài đăng, đây chỉ mới là kế hoạch trình BGH để duyệt y, như vậy để là văn bản chính thức thì phải có sự đồng ý của BGH. Đây là thông báo của Liên đội nhưng cách hành văn còn nhiều điều để bàn :
1/ Liên đội lên kế hoạch lấy danh nghĩa "Ban Phong Trào" trình, người ký lại thay mặt Ban Thi Đua. Vậy kế hoạch này của Liên Đội hay Ban Phong Trào hay Ban thi đua??
2/ BGH đã duyệt y phương án này chưa?
3/ Ban phong trào là Ban nào trong trường THCS Hoà Hiệp? Ai ký quyết định thành lập Ban này mà đến nay chưa được công bố?
4/ Nếu là Ban thi đua thì phải có phiên họp của Hội Đồng Thi Đua để góp ý và bàn bạc sau đó trình BGH duyệt.
Vậy tại sao không chỉ là kế hoạch của Liên đội cho khỏi rắc rối
Đề nghị Ban Giám Hiệu xem xét lại.
Comments