Kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 8 + 9/2012

đăng 16:20 12 thg 9, 2012 bởi Giáo viên: Lê Ngọc Cảm

Trường THCS Hoà Hiệp                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tổ chủ nhiệm                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 + 9

NĂM HỌC 2012-2013

 

- Tiếp tc trin khai tích cc và hiu qu vic “Hc tp và làm theo tm gương đạo đc H Chí Minh”; cuc vn đng “Mi thy cô giáo là mt tm gương đạo đc, t hc và sáng to”.

- Phát huy kết qu 4 năm thc hin cuc vn đng “Hai không” ca ngành.

- Tăng cường kim tra vic thc hin phong trào thi đua “Xây dng trường hc thân thin, HS tích cc” ti rường.

Lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỉ niệm: Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Lễ khai giảng và “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

+ Tháng 8 năm 2013:

- Tổng kết công tác hè 2012.

- Chi đạo tập trung học sinh. Lao động vệ sinh trường lớp.

- Vào chương trình học chính thức.

- Giao biên chế lớp, học sinh, phân công chuyên môn, khảo sát chất lượng đầu năm;

- Bàn giao CSVC đến các lớp - chuẩn bị hoàn tất các công tác cho năm học mới (mua ghế cho học sinh ngồi dự lễ chào cờ, bảng nhóm, vật dụng trang trí cho lớp…)

- Triển khai nội quy cho học sinh.

- Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới, nhất là đối với các lớp đầu cấp, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh. Xây dựng và triển khai các biện pháp, chương trình hành động đẩy mạnh giáo dục giáo dục pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng và triển khai chương trình Tư vấn học đường.

+ Tháng 9 năm 2011:  chủ đề “Truyền thống nhà trường”

- Chủ nhiệm hoàn tất việc ổn định tổ chức lớp, các loại sổ sách: Sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, danh sách tổng hợp học sinh, sổ liên lạc, ổn định nề nếp học sinh.

- Hoàn thành thông tin về GVBM của lớp.

- Tổ chức các đại hội:

- GVCN hướng dẫn cụ thể trách nhiệm cho các thành viên Ban cán sự lớp.

- Tham gia học tập - bồi dưỡng kỹ năng – trách nhiệm của GVCN.

- Kiện toàn tổ chức: Đội Sao đỏ, thực hiện hòm thư xanh ……..

- Chỉ đạo hoạt động 15 phút đầu giờ có hiệu quả.

- Các lớp kiểm tra đồ dùng học tập.


 


Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tháng 7

Tổng kết công tác Hè

UBND xã

BGH+TPT

BCĐ Hè

 

 

01/08/12

Tập trung học sinh

Tổng phụ trách

Học sinh

GVCN tạm thời

 

 

01-19/08/12

Biên chế lớp tạm thời - Lao động vệ sinh

GVCN

Học sinh

Y tế trường học

 

 

20/08/12

Bàn giao CSVC

Biên chế lớp chính thức

BGH

GVCN

Bảo vệ

 

 

20 –01/09/12

Hoàn thành Tổ cán sự - Đại hội chi đội

BGH - Tổng phụ trách

GVCN + Học sinh

 

 

 

05/09/12

Khai giảng

BGH

GV+CBCNV + Học sinh

 

 

 

06/09/12

Tập huấn công tác CN

BGH

GV+CBCNV

 

Thiết bị

 

09/09/12

Đại hội chi hội CMHS

Ban chấp hành Hội CMHS

GVCN + PHHS

BGH + Tổ chủ nhiệm + Tổ Mega School

 

 

10/09/12

Cổ động diệt lăng quăng

VHTT + Y tế xã

GVCN + HS 8A6-8A14

Công an xã

 

 

15/09/12

Đại hội Hội CMHS

Ban chấp hành Hội CMHS

Chi Hội trưởng các lớp

BGH + Tổ chủ nhiệm + Tổ Mega School

 

 

15 - 17/09/12

Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm

Tổ trưởng

GVCN

 

 

 

01– 29/09/12

Lao động vệ sinh trường lớp

BGH

GVCN + Học sinh

Y tế

 

 

 

ĉ
Giáo viên: Lê Ngọc Cảm,
16:20 12 thg 9, 2012
Comments