KẾ HOẠCH THÁNG 10

đăng 00:55 10 thg 10, 2012 bởi Giáo viên: Lê Ngọc Cảm

Trường THCS Hoà Hiệp                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tổ chủ nhiệm                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10

NĂM HỌC 2012-2013

 

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” tại trường.

Kết hợp cùng nhà trường phát động cuộc thi “Bông hoa điểm 9, 10 chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam”

 

+ Tháng 10 năm 2012: chủ đề “Chăm ngoan học giỏi”

 

- Chủ nhiệm tiếp tục hoàn thành các loại sổ sách: Sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, danh sách tổng hợp học sinh, sổ liên lạc, ổn định nề nếp học sinh.

- Hoàn thành việc kiểm diện học sinh tháng 8 + 9 trong Sổ điểm cái. Hoàn thành các mục liên quan như danh sách học sinh, sơ yếu lý lịch…

- Tham gia góp ý cho Đội Sao đỏ, Tổng phụ trách hoàn thành tốt chức trách của mình.

- GVCN tự lên phương án nghiên cứu tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm, ghi chú những vấn đề chưa rõ để thảo luận trong phiên họp Tổ chủ nhiệm hàng tháng.

- Phát huy hiệu quả của việc thực hiện liên lạc với PHHS qua hệ thống tin nhắn SMS. Hướng dẫn học sinh khai thác và thực hiện có hiệu quả hòm thư xanh giúp BGH củng cố lại đội ngủ GVCN, GVBM cũng như thay đổi cách thức giảng dạy, điều hành.

- Kết hợp cùng BQS, GVBM kiểm tra việc thực hiện đồng phục học sinh.

- Chỉ đạo hoạt động 15 phút đầu giờ có hiệu quả.

- Các lớp tiếp tục kiểm tra đồ dùng học tập nhằm đảm bảo cho học sinh thói quen chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập khi đến lớp.

- GVCN các lớp phát động phong trào thi đua thu thập bông hoa điểm 9, 10 tại lớp nhằm thực hiện giai đoạn tăng tốc cho phong trào thi đua đợt 1 năm học 2012 – 2013.

- Kiểm tra hồ sơ GVCN định kỳ.

- Tham gia đoàn thanh tra toàn diện các tổ khi có yêu cầu từ các tổ chuyên môn.

- GVCN Tiếp tục vận động học sinh đóng các khoản thu của nhà trường.

 


Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 7

01/10

Quán triệt đồng phục học sinh

Ban quản sinh

GVCN

GV toàn trường

 

 

Vận động hoàn thành các khoản thu

BGH

Tài chính

GVCN

 

 

Phát động thi đua bông hoa điểm 9, 10

Tổng phụ trách

Học sinh

GVCN, GVBM

 

 

Toàn tháng

Tham gia dự giờ sinh hoạt lớp

Tổ trưởng CM

Tổ chủ nhiệm

 

 

 

13/10

Họp giao ban

Tổ trưởng

Tổng PT

GVCN khối

 

 

15/10

Kiểm tra hồ sơ

Tổ trưởng

Tổ CM

GVCN

 

 

22/10

Họp GVCN

Tổ trưởng

 

GVCN

 

 

15 + 29

Th. 10

Kiểm tra các khoản đóng góp

BGH

Bộ phận tài chính

GVCN

 

 

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần điều tiết Tổ trưởng sẽ thông báo chậm nhất trước 2 ngày trên WebSite của trường, mục GVCN

Comments