Liên Đội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI

Hiển thị bài đăng 1 - 50trong tổng số 59. Xem nội dung khác »

TỔNG HỢP THI ĐUA KỲ I KHỐI 7-8 NĂM HỌC 2013 - 2014

đăng 19:42 2 thg 1, 2014 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung


TỔNG HỢP THI ĐUA KỲ I KHỐI 6 - 9 NĂM HỌC 2013 - 2014

đăng 19:40 2 thg 1, 2014 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung   [ đã cập nhật 19:41 2 thg 1, 2014 ]


TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 11 + 12 NĂM 2013 - 2014

đăng 18:30 2 thg 1, 2014 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung


TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 9 + 10

đăng 18:28 2 thg 1, 2014 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung

THI ĐUA THÁNG 9 + 10 NĂM 2013 - 2014

THỰC LỰC ĐẦU NĂM HỌC 2013 - 2014

đăng 20:27 10 thg 10, 2013 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung


PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 2013 - 2014

đăng 20:23 10 thg 10, 2013 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung


DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2013 - 2014

đăng 20:19 10 thg 10, 2013 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung


KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013 - 2014

đăng 20:16 10 thg 10, 2013 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung


DANH SÁCH VÀ CHỨC VỤ BCH LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2012 - 2013

đăng 02:19 31 thg 10, 2012 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BCH LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2012 - 2013

đăng 02:01 31 thg 10, 2012 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung

HĐĐ Huyện Xuyên Mộc

Liên Đội Trường THCS Hòa Hiệp

 

Hòa Hiệp, Ngày 1 tháng 10 Năm 2012

 

BẢN LÍ LỊCH TRÍCH NGANG BCH LIÊN ĐỘI

 NĂM HỌC 2012 - 2013

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

GIỚI TÍNH

D/TỘC

LỚP

ĐỊA CHỈ

1

Trịnh Thị Mỹ Hương

21 – 02 - 1998

BR – VT

Nữ

Kinh

9A5

Phú Thiện – Hòa Hiệp

2

Nguyễn Công Đăng

18 – 03 - 1998

BR – VT

Nam

Kinh

9A5

Phú Bình – Hòa Hiệp

3

Tăng Hoàng Ân

19 – 03 - 1998

BR - VT

Nam

Kinh

9A5

Phú Hòa – Hòa Hiệp

4

Lê Văn Từ

17 – 07 - 1998

BR – VT

Nam

Kinh

9A5

Phú Lâm – Hòa Hiệp

5

Phạm Công Tuấn

15 – 08 - 1998

BR – VT

Nam

Kinh

9A6

Phú Thọ - Hòa Hiệp

6

Ngô Thị Thanh Mai

11 – 03 - 1998

BR – VT

Nữ

Kinh

8A11

Phú Bình – Hòa Hiệp

7

Nguyễn Thị Quỳnh Như

15 – 05 - 1998

BR – VT

Nữ

Kinh

9A9

Phú Quý – Hòa Hiệp

8

Đậu Thị Quỳnh Như

26 – 08 - 1999

BR – VT

Nữ

Kinh

8A3

Phú Lộc – Hòa Hiệp

9

Hồ Bích Phượng

19 – 04 - 1999

BR – VT

Nữ

Kinh

8A5

Phú Bình – Hòa Hiệp

10

Trần Đình Như Quỳnh

08  – 11 - 1999

BR – VT

Nữ

Kinh

8A5

Phú Hòa – Hòa Hiệp

11

Trần Bảo Vân

10 – 06 - 1999

BR - VT

Nữ

Hoa

8A5

Phú Lộc - Hòa Hiệp

12

Nguyễn Đặng Thanh Trúc

03 – 02 - 2000

BR - VT

Nữ

Kinh

7A5

Phú Hòa – Hòa Hiệp

13

Phạm Công Danh

28 – 02 - 2000

BR - VT

Nam

Kinh

7A5

Phú Bình – Hòa Hiệp

 

Xác Nhận Của BGH                                                                  Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 10 năm 2012

                                                                                                                        Tổng Phụ Trách

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            NGUYỄN THÀNH CHUNG

1-10 of 60