Liên Đội‎ > ‎

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2012 - 2013

đăng 01:56 31 thg 10, 2012 bởi Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Chung

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN XUYÊN MỘC

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2012 - 2013

 -------

[

Năm học 2012 - 2013 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Thanh Thiếu nhi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ V và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X;

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013 của Hội đồng Đội huyện Xuyên Mộc về việc triển khai chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2012 - 2013, Nay Liên Đội Trường THCS Hòa Hiệp xây dựng Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2012 – 2013 tập trung vào các nội dung sau:

I- TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Triển khai tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tham mưu cho các cấp bộ Đoàn tổng kết, đề ra các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới; Triển khai Nghị Quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ V và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội huyện Đoàn lần thứ XI.

2. Hướng dẫn thiếu nhi tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội.

3. Xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, triển khai hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh”, "Chương trình rèn luyện Đội viên” sửa đổi; nâng cao chất lượng đội viên, cán bộ Chỉ huy Đội, đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi.

4. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 06 NQ/TWĐTN, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đoàn khoá IX về "Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng"; chú trọng đầu tư xây dựng các tụ điểm sinh hoạt, vui chơi, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá, tham mưu cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

II- CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi huyện Xuyên Mộc

Vâng lời Bác Hồ dạy

                                                            Thi đua Nghìn việc tốt

                                                            Xây dựng Đội vững mạnh

                                                            Cùng tiến bước lên Đoàn

III- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG - TIẾP BƯỚC CHA ANH.

          * Mục đích: Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho thiếu nhi trong thời kỳ mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

          * Nội dung và giải pháp:

- Triển khai rộng khắp phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", hướng dẫn các em xây dựng các công trình, phần việc măng non chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ V và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy’’ trong thời kỳ mới với nhiều hình thức phong phú, nhằm giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, con người và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tổ chức và nhân rộng các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Vì điểm tựa tiền tiêu", "Áo lụa tặng bà", “Những địa chỉ nghĩa tình’’, "Giúp bạn đến trường", các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong các cơ sở Đội... Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần Quốc Toản"; nâng cao hiệu quả triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như website, các blogs, forum, các diễn đàn trao đổi thông tin, mạng xã hội. Giới thiệu các gương anh hùng, kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến để giáo dục thiếu nhi. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

- Hướng dẫn các em tham gia tích cực phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cho thiếu niên, nhi đồng trong thời kỳ mới; giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật; biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; Không nói tục chửi bậy, không nói trống không, gọi bạn xưng tôi, nhặt được của rơi trả lại người mất.

- Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp; bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Yêu Sao, yêu Đội", "Em là đội viên", "Khăn quàng thắm mãi vai em", "Tiến bước lên Đoàn"... định hướng cho các em phấn đấu trở thành người đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2.  LUYỆN RÈN TRI THỨC - VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI.

* Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

* Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc", "Vượt khó học tốt". Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập, trung thực trong thi cử; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: "Hoa điểm tốt", "Hoa điểm 10", "Vở sạch chữ đẹp", "Rèn nét chữ, luyện nết người"...

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức cho các em tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn vượt khó", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

- Phát huy hiệu quả các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Toán học", "Tin học", "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi", "Nhà khoa học tương lai"...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, dã ngoại...

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội...; tổ chức tốt các cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi", "Tin học trẻ", "Hành trình khoa học", "Em yêu khoa học", "Ngày hội khám phá Internet"...

- Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: "Vì bạn nghèo", "Thiếu nhi nghèo vượt khó", "Nuôi heo đất vì bạn nghèo"...; Vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: "Ngôi nhà tình bạn", "Ngôi nhà khăn quàng đỏ", "Vì bạn nghèo hiếu học", "Hũ gạo tình thương", "Tấm áo tặng bạn", "Xe đạp giúp bạn đến trường" ... Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

3. VUI KHỎE AN TOÀN - LÀM NGHÌN VIỆC TỐT.

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

 * Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như "Học kỳ quân đội", Trại "Rèn kỹ năng", "Học từ thiên nhiên", "Học từ làng nghề", "Học từ dân gian", "Kỳ học màu xanh", "Anh hùng đất Việt",“Học làm người có ích"... phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa thiếu nhi đô thị với thiếu nhi vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật lệ giao thông, phòng chống tai nạn duối nước và bạo lực học đường... cho thiếu nhi.

- Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Tổ chức trại sáng tác thơ văn tuổi học trò; duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ: “Quyền trẻ em",Những cây bút nhỏ tuổi, câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ’’, "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non"... tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của chính các em trong các hoạt động Đội ở cơ sở.

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, chuẩn hóa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng, tham mưu cơ chế chính sách; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi.

 

4. XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH - CÙNG TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN.

* Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội. Củng cố hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Đội các cấp.

* Nội dung và giải pháp:

a- Công tác đội viên:

- Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện Đội viên sửa đổi, sổ đội viên, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong các hoạt động Đội.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần lần thứ X. Quan tâm tới công tác kết nạp đội viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng nhằm xây dựng lớp đội viên mới nhận dịp Đại hội Đoàn các cấp.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

b- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội:

- Quan tâm lựa chọn lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên, Chi đội; Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ "Chỉ huy Đội". Định kỳ theo năm học, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", "Em là phụ trách Sao", Liên hoan "Gặp mặt chỉ huy Đội giỏi" các cấp; "Thủ lĩnh trẻ tương lai", "Lãnh đạo trẻ tương lai"... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương Chỉ huy Đội tiêu biểu.

c- Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư:

- Tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các tụ điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã phường; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè, Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và thiếu nhi có hiệu quả ở địa bàn dân cư như: Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non, Tiếng kẻng học tập, Câu lạc bộ ông - bà - cháu... nhằm tăng cường công tác giáo dục kỹ năng, giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh, đảm bảo cho các em được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về các kỹ năng thực hành xã hội.

- Tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác Đội ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

5. KHĂN HỒNG TÌNH NGUYỆN - CHẮP CÁNH YÊU THƯƠNG.

* Mục đích: Tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội. Phối hợp xây dựng và hoàn thiện Điều lệ Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi các cấp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách Đội giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, yêu trẻ; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách Đội.

* Nội dung và giải pháp:

a- Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi:

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ "Phụ trách thiếu nhi", Câu lạc bộ "Phụ trách giỏi"; mô hình "Liên đội phụ trách ", "Những người phụ trách tình nguyện". Triển khai có hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội"; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng "Cánh én hồng".

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, chính trị, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm của Đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Duy trì tốt sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và Hội đồng Đội trong công tác bổ nhiệm, thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

b- Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng Đội các cấp:

- Tiếp tục củng cố, tham mưu xây dựng Hội đồng Đội các cấp nhiệm kỳ mới; phát huy vai trò của các đồng chí ủy viên Hội đồng Đội được cơ cấu tại các ban, ngành; quan tâm đào tạo, chuẩn hoá chức danh đội ngũ cán bộ Hội đồng Đội cấp quận, huyện.

- Tiếp tục tham mưu thành lập, kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Tăng cường cơ sở vật chất, hướng dẫn hoạt động và các nguồn lực đảm bảo cho Hội đồng Đội cấp xã hoạt động hiệu quả.

- Quy hoạch lực lượng cán bộ làm công tác Đội, đảm bảo giới thiệu nhân sự cho Đoàn trong kỳ Đại hội các cấp. Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới; cung cấp cho cho phụ trách những kỹ năng hoạt động Đội cơ bản, đủ năng lực tiếp cận thiếu nhi.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM 2012 – 2013

Tháng 8.

-         tập trung học sinh ổn định nề nếp đầu năm.

-         Tổ chức học nội quy trường, lớp cho học sinh khối 6.

-         Tổ chức đại hội chi đội ngày 1 tháng 9 năm 2012

-         Tập huấn công tác làm sổ chi đội, sổ biên bản sinh hoạt lớp.

Tháng 9.

-         Tổ chức lễ hội trong ngày khai giảng.

-         Tổ chức Đại hội Liên Đội ngày 20 tháng 9 năm 2012

-         Tổng phụ trách tham gia lớp tập huấn do tỉnh đoàn tổ chức

-         Tập huấn công tác chấm thi đua sao đỏ.

-         Tuyên truyền diệt lăng quăng, phòng chống sất xuất huyết và bệnh chân, tay, miệng

-         Hưởng ứng cuộc vận động trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi chi đội khối 9 trồng và chăm sóc một bồn hoa.

-         Thu quỹ đội nộp về thủ quỹ cũa trường

-         Phát động thu quỹ “ vì bạn nghèo” 5 tháng học kỳ I. Trao cho những học sinh nghèo vào tuần 2 của tháng 10.

-         Tổ chức lễ ra quân tháng ATGT

-         Tổ chức hội thao cấp trường, tập luyện chẩn bị hội thao cấp Huyện .

-         Dự lễ tổng kết công tác đội cấp Tỉnh, cấp Huyện

Tháng 10

-         Tham gia lớp tập huấn công tác đội cho BCH Liên đội do Huyện tổ chức

-         Tổ chức hội thao cấp trường, luyện tập tham gia hội thao cấp Huyện

-         Tổ chức thi  Thuyết trình về phương pháp học tập “ Làm thế nào để nâng cao hiệu quả trong học tập” cho khối 9. Lồng ghép vào các buổi chào cờ từ tuần 12 đến tuần 17. mỗi tuần 2 lớp tham gia thi theo kế hoạch.

-         Phát động mua tăm ủng hộ hội người mù tỉnh BR – VT. ( 1500 bó )

-         Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20 /10.

Tháng 11

-         Phát động tháng học tốt bông hoa điểm 10 lập thành tích chào mừng ngày 20/11. Phát động thi theo khối thời gian từ ngày 1/11 đến 20/11

-         Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp, mỗi lớp 2 bộ.

-         Tập văn nghệ tổ chức lễ 20/11 ( 10 tiết mục )

-         Tổ chức lễ dâng hoa trong ngày 20/11 ( Mỗi lớp 2 bó hoa tươi nộp về phòng Đội lúc 6h 30 ngày 20/11 để tổ chức lễ dâng hoa )

-         Phát động tuần lễ hoa tươi chào mừng ngày 20/11 ( phát động từ ngày 10/11 đến hết ngày 19 tháng 11, các lớp phải chưng hoa tươi trước bàn giáo viên lớp nào không thực hiện trừ 10 điểm thi đua / 1 ngày )

Tháng 12

-         Tổ chức hội thi tuyển tập tranh ảnh về chứng tích chiến tranh cho học sinh khối 8

-         Phát động phong trào viết thư thăm hỏi các chú bộ đội đang làm công tác tại hải đảo.

-         Thăm hỏi và tặng quà các chú bộ đội đóng trên địa bàn xã (Trường bắn quốc gia. )

Tháng 1

-         Tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ ở khối 6 . Lồng ghép vào các buổi chào cờ từ tuần 20 đến tuần 26. mỗi tuần 3 lớp tham gia thi theo kế hoạch.

-         Phát động đóng quỹ “ Vì bạn nghèo” đợt 2 và trao cho các bạn vào ngày sơ kết học kỳ I

-         Phát động phong trào kế hoạch nhỏ. 

-         Tổ chức lễ ôn lại truyền thống ngày 9 tháng 1 ngày học sinh sinh viên.   

Tháng 2

-         Phát động phong trào giúp bạn nghèo vui xuân, tấm áo tặng bạn.

-         Tham gia hội diễn văn nghệ mừng đảng mừng xuân do TTVH Huyện tổ chức

-         Tham gia hội vui xuân do TTVH xã tổ chức.

-         Tổ chức hội thi vẽ tranh khối 7 với chủ đề “ Em vẽ mùa xuân”

Tháng 3

-         Tổ chức lễ dâng hoa nhân ngày 8/3 ( mỗi lớp 1 bó hoa tươi nộp về phòng Đội lúc 7 giờ ngày 8 tháng 3.)

-         Tổ chức hội trại, Hội thi “ Rung Chuông Vàng” cho học sinh khối 9 +8 , và hội thi văn nghệ toàn trường chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3/1931 – 26/3/2013

-         Tham gia hội thi “tiếp bước cha anh – truyền thống Đội ta” do Huyện đoàn tổ chức

Tháng 4

-         Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử cho Ban Cán Sự lớp khối 8 ( Thi trắc nghiệm.) Mỗi lớp cử 2 hs trong Ban Cán Sự lớp tham gia

-         Phát động phong trào học tập lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 1/5

-         TPT cùng HĐĐ tham gia kiểm tra công tác đội các trường trong Huyện.

-          

Tháng 5

-         Tham gia hội thi “ Nhà lãnh đạo trẻ” do Huyện Đoàn tổ chức

-         Tổ chức lễ mít tinh ôn lại truyền thống nhân ngày thành lập Đội 15/5

-         Phát động phong trào thi đua học tốt mừng ngày sinh nhật bác 19/5.

-         Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường. Khen thưởng những tập thể và cá nhân làm tốt công tác đội và phong trào năm học 2012 – 2013. 

-         Phát động phong trào tặng sách cũ cho thư viện nhà trường để thư viện cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn mượn sách vào năm học tới.( phát động trong 1 tuần từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2013)

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU

- Đạt liên đội mạnh cấp tỉnh

- 90% chi đội mạnh cấp trường (46 chi đội), 10% chi đội khá (5 chi đội )

   không có chi đội trung bình.

- Phấn đấu duy trì sỉ số, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 1%  (16 học sinh )

- 100% chi đội tham gia đầy đủ các hoạt động của các cấp đề ra.

- 100% chi đội xây dựng mô hình học tập “ Đôi bạn cùng tiến”.

- 100% chi đội tham gia tham gia phong trào mua tăm ủng hộ hội người mù.

 - 100% chi đội thực hiện tốt luật ATGT.

- 100% chi đội khối 8, 9 tham gia hội thi “Rung Chuông Vàng”

- 100% Chi đội tham gia phong trào giúp bạn nghèo vui xuân.

- 100% chi đội tham gia tuần lễ hoa tươi nhân ngày 20/11 do Liên đội phát động.

- 100% chi đội tham gia phong trào tặng sách cũ cho thư viện trường cuối năm học.

-  Phong trào TDTT mạnh cấp Huyện,  phấn đấu đạt 6 huy chương các loại cấp huyện và phấn đấu đạt 2 huy chương cấp tỉnh.

- 100% học sinh tích cực tham gia phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông.

- 60% đội viên đạt 3 chuyên hiệu.

- 40% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ (phải là học sinh có học lực khá, giỏi và đạo đức tốt )

- 100% chi đội có đầy đủ hồ sơ sổ sách và ghi chép cẩn thận.

- 100% chi đội tham gia phong trào giúp bạn vượt khó, ủng hộ bạn khó khăn khi Liên Đội phát động

- 100% chi đội tổ chức thi đua hoc tập.

- 100% chi đội tham gia tích cực phong trào’’Tấm áo tặng bạn, vòng tay bè bạn, xây dựng quỹ vì bạn nghèo’’.

- 100% chi đội thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên.

-  28 học sinh khối 9 tham gia thi học sinh giỏi các môn cấp Huyện, được công nhận 16 em là học sinh giỏi văn hóa cấp huyện, 14 học sinh tham gia thi cấp Tỉnh và đạt 5 học sinh được công nhận học sinh giỏi Tỉnh.

- Tổ chức tốt phong trào đôi bạn cùng tiến, đạt tỉ lệ 84,78% học sinh lên lớp thẳng (1420 học sinh), 92,30% học sinh lên lớp sau khi thi lại (235 học sinh). Ở lại lớp 20 em chiếm 1,19%

    Chỉ Tiêu Về Học Lực Và Hạnh Kiểm

* Hạnh Kiểm:

Khối

Sỉ số h/sinh

Tốt

Khá

Trung Bình

Yếu

S L

%

S L

%

S L

%

S L

%

6

548

315

57,48

210

38,32

23

4,20

0

0,00

7

437

255

58,35

155

35,47

27

6,18

0

0,00

8

369

210

56,91

140

37,49

19

5,15

0

0,00

9

321

210

65,42

100

31,15

11

7,96

0

0,00

Tổng

1675

990

59,10

605

36,12

120

4,78

0

0,00

 

 

* Học Lực:

Khối

Sỉ số h/sinh

Giỏi

Khá

T/bình

Yếu

Kém

Sl

%

Sl

%

Sl

%

Sl

%

Sl

%

6

548

40

7,30

150

27,37

250

45,62

108

19,71

0

0,00

7

437

35

8,01

125

28,60

190

43,48

87

19,91

0

0,00

8

369

30

8,13

110

29,81

156

42,28

73

19,78

0

0,00

9

321

27

8,41

100

31,15

188

58,57

6

1,87

0

0,00

Tổng

1675

132

7,88

485

28,96

784

46,81

274

16,36

0

0,00

-  Học sinh khối 9 được xét tốt nghiệp : 310/321 em        đạt 97,13 %

- 95% học sinh khối 9 thi đậu vào lớp 10 các trường.

Trên đây là chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 -2013 của trường THCS Hoà Hiệp                                                       

                                               

  

Xác Nhận Của BGH                                               Hoà Hiệp, ngày 12 tháng 9 năm 2012

                                 TPT

 

 

 

 

                                                                            NGUYỄN THÀNH CHUNG

 

 

 

 

 

Comments