HĐĐ HUYỆN XUYÊN MỘC                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ

NĂM HỌC 2009 – 2010

 

Stt

Họ Và Tên

Lớp

Ghi Chú

1

Nguyễn Thị Việt Trinh

9A1

Tuyên Dương

2

Trương Như Phúc

9A9

 

3

Trần Huỳnh Kim Sa

9A1

 

4

Lê Phạm Kim Thương

9A8

 

5

Nguyễn Thảo Vi

8A3

 

6

Võ Thị Kiều Oanh

9A11

 

7

Phạm Thị Thanh Nhàn

9A7

 

8

Trần Bảo Quyên

9A2

 

9

Trần Bảo Phụng

9A3

 

10

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

9A10

 

11

Văn Mỹ Diệu

8A6

 

12

Dương Thị Thùy Trang

9A7

 

13

Nguyễn Thị Kim Nga

9A4

 

14

Phạm Thị Kim Oanh

9A4

 

15

Lê Nhật Thanh

9A6

 

16

Thái Viết Vương

9A8

 

17

Nguyễn Phan Mai Hân

9A9

 

 

 

 

       DUYỆT CỦA BGH                      TPT                            Hòa Hiệp, ngày 15 tháng 5 năm 2010

                                                                                                                        TM BCH LĐ

 

 

 

 

 

 

                                                   Nguyễn Thành Chung                  Nguyễn Thị Việt Trinh