Liên Đội‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động Đội tháng 11/2009

đăng 05:34 15 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, thể dục giữa giờ

- Theo dõi và giáo dục kịp thời những học sinh cá biệt

- Đưa học sinh tập huấn công tác Đội tai TT Chinh Trị Huyện XM

- Phát động phong trào học tốt, bông hoa điểm 9,10 lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Phát động tuần lễ hoa tươi từ ngày 10 đến hết ngày 19 tháng 11 các lớp phải trưng hoa tươi tại bàn giáo viên.

- Tổ chức thi vở sạch chữ đẹp và thi vẽ tranh nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Cùng với BGH nhà trường tập trung học sinh, tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tham gia thi ATGT do Huyện tổ chức

- Tập bài hát mới cho các chi đội

- Tập nghi thức đội cho BCH Liên đội và chi đội

- Họp BCH Liên Đội

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Nhắc nhở đội thanh niên xung kích, đội sao đỏ, ban cán sự lớp tăng cường công tác kiểm tra nề nếp các đội viên, chi đội, phát hiện và báo cáo kịp thời những học sinh vi phạm nội quy trường, lớp để xử lý chấn chỉnh kịp thời những học sinh vi phạm

- Tham mưu với BGH nhà trường, xin kinh phí đưa Hs tham gia lớp tập huấn ngày 7 và 8 tháng 11.

- Phát động phong trào tuần học tốt bắt buộc tất cả các chi đội phải đăng ký tham gia lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tập trung BCH Liên đội chi đội tập nghi thức đội theo kế hoạch tại bảng kế hoạch Đoàn đội.

- Tham mưu với BGH nhà trường thành lập hội đồng chấm thi vở sạch chữ đẹp và báo tường. Mỗi chi đội nộp 2 bộ vở sạch chữ đẹp về phong Đoàn đội vào ngày 15 tháng 11.

- Mỗi lớp chuẩn bị giấy , cọ vẽ, mực …vv và cử 2 học sinh tham gia dự thi vẽ tranh với chủ đề em vẽ thầy cô, bạn bè tại hội trường vào lúc 9 giờ thứ 5 ngày 19/11. Ban giám khảo chấm và phát thưởng cho các lớp đạt giải trong ngày 20 /11

- TPT phối hợp với tổ nhạc họa tập 10 tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11

- Thành lập đội tuyển 10 em tập luyện để tham gia hội thi ATGT do Huyện đoàn phối hợp với phòng cảnh sát giao thông Huyện tổ chức vào ngày 24/ 11.

- Mỗi chi đội chuẩn bị một bảng hiệu lớp, bốn lá cờ tổ quốc, tất cả học sinh tập trung tại sân trường vào lúc 6 giờ 30 ngày 20/11 để dự lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tập trung lớp phó văn thể khối sáng, tập bài hát mới cho các chi đội vào tiết 5 buổi sáng ngày 12/11 và khối chiều vào tiết 5 ngày 12/11

- Tập trung BCH Liên đội và tiến hành họp vào lúc 10 giờ 30 ngày 16 tháng 11

Trên đây là kế hoạch hoạch hoạt động tháng 11 của liên đội trường thcs Hòa Hiệp đề nghị

Các đồng chí GVCN, BCH Liên đội, Ban cán sự chi đội theo dõi và triển khai hoạt động tốt.

TM. BCH LIÊN ĐỘI Hòa Hiệp, ngày 5/11 năm 2009

TPT

Nguyễn Thành Chung
Comments