Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 11/2010

đăng 06:27 12 thg 11, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

+ Đánh giá hoạt động tháng 10

Ưu :

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-           Hoàn thành hội giảng cấp tổ

-          Dự chuyên đề Lý tại trường THCS Chu Văn An

Tồn tại:

      -    Các cuộc họp còn đi trể

      - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-          Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Tiếp tục tổ chức hội thi cấp trường

-          Ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-          Tổ chức hôi thi bóng chuyền , bóng bàn ,.cầu lông

-          Thanh tra chuyên đề

-          Tổ chức chuyên đề Lý- Tin

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-          Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

-          Xây dựng kế họch giảng dạy từng tuần , từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 14

Từ 01 /11-

06/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp trường

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp -Phòng máy

 

Tuần 15

 Từ 08/11- 13/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp trường

 

BGH

BGK

 

GV có tiết

GV trong tổ

 

 

BGH

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

Tuần 16

Từ 15/11- 20/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp trường

 

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT

TT

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

 

Tuần 17

Từ 22/11 -27/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp trường

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –phòng máy

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ :

+ Dự giớ;

- Sáng thứ 2 ngày 22/11  Đ/C Thúy dạy Tin 6 A 12   tiết 2  .  Người dự Đ/c Nhàn ; Đ/c Ánh Nhóm trưởng

- Sáng thứ 3 ngày 23/11 Đ/C Khoái dạy Lý 9A 10 Tiết 4  . Người dự Đ/c Điều , Đ/c Vỹ , Đ/c Thuấn nhóm trưởng

-Chiều  thứ 5  ngày 25/11 Đ/c Nguyệt  dạy Tin 9A 8 Tiết 3  .  Người dự Đ/c Đoàn, Đ/c Nhàn , Đ/c Vy  nhóm trưởng

Đ/c Vỹ  dạy Công nghệ 8A 3  Tiết 4 . Người dự Đ/c Nhàn , Đ/c Thuấn nhóm trưởng

  ( IV ) Biện pháp :

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội thi cấp trường

-          Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 11 năm 2010

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                               Dương Văn Thuấn

Comments