Tổ Lý Tin‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 16:08 13 thg 10, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2011

+ Đánh giá hoạt động tháng 09

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

-          Sổ dự giờ ghi chép còn sơ sài

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi

-         Thống kê chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ

( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 08cm

từ 03./10- 08/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ không có giờ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

Tuần 09cm

 Từ 10/10-15/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

 

- Dự giờ thanh tra Đ/C Cường , Đ/C Hội

 

-Kiểm tra hồ sơ

- Kiểm tra 1 tiết Lý 6

BGH

 BGK

 

TT-TP

 

 

TT-TP

BGH

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

Đ/C Thuấn , Đ/C Phúc ,GV

Không có tiết

GV trong tổ

GVcoi kiểm tra

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

 

 

Tại phòng họp

Tại lớp

 

Tuần 10cm

Từ 17/10-22/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

 

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

 

 

BGH

 

BGH

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp Phòng máy

Tại phòng họp

 

Tuần 11cm Từ 24/10-29/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

không có giờ GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-Phòng máy

 

-         Phối hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 10 năm 2011

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương Văn Thuấn

Comments