Tổ Lý Tin‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 06:01 7 thg 12, 2011 bởi Dương Văn Thuấn
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2011

+ Đánh giá hoạt động tháng 11

Ưu :

-         Hoàn thành tốt công tác hội thi giáo viên giỏi cấp trường  

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

-          Kiểm tra 1 tiết Lý -Tin nôp đề còn chậm  

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Ra đề cương ôn tập các môn trường ra đề

      -     Kiểm tra học kỳ I

-         Thống kê chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên

( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 17cm

từ 05./12- 10/12

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ thanh tra toàn diện Đ/C Phúc , Đ/C Thúy

-Dự giờ thanh tra chuyên đề Đ/C Điều , Đ/C Vy

BGH

GV có tiết

Đ/C Thuấn , Đ/C Phúc ,GV

Không có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 18cm

 Từ 12/12-17/12

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ thanh tra Đ/C Đoàn, Đ/C Vỹ

 

- Kiểm tra hồ sơ

- Nộp báo cáo chuyên môn tổ

BGH

 BGK

 

 

TT-TP

TT

GV có tiết

Đ/C Thuấn , Đ/C Phúc ,GV

Không có tiết

 

 

 

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp  

 

 

 

Tuần 19cm

Từ 19/12-24/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

BGH

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 19cm bù  Từ 26/12-31/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

-         Phối hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám hiệu động viên giáo viên hoàn thành chương trình học kỳ I

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 12 năm 2011

         BGH                                                                                                Tổ trưởng

 

                                                                                                                

                                                                                                              Dương Văn Thuấn

Comments