Tổ Lý Tin‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 06:15 8 thg 2, 2012 bởi Dương Văn Thuấn
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 01

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Các tiết thực hành đúng thời gian qui định

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên

-         Thanh tra chuyên đề

( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 23cm

từ 30./01- 04/02

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 24cm

 Từ 06/02-11/02

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch dự giờ đánh giá  loại giáo viên

 

BGH

TT

 

 

GV có tiết

GV không có tiết

 

BGH

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 25cm

Từ 13/02/-18-02

- Dạy và học bình thường

 

- Kiểm tra hồ sơ –giáo án

 

BGH

 

TT-TP

GV có tiết

 

GV

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Phòng họp

 

Tuần 26cm

Từ 20/02-25/02

- Dạy và học bình thường

-Thanh tra chuyên đề Đ/C Ánh, Đ/C Cảm

 

BGH

TT-TP

GV có tiết

Đ/C Thuấn , Đ/C Ánh

GV không có tiết

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 27cm

 Từ 27/02-03/03

 

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

-          Phối hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

-      Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với ban giám hiệu động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ

                                                                                Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 02 năm 2012

         BGH                                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

                                                                                                             Dương Văn Thuấn

Comments