Tổ Lý Tin‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 02:08 22 thg 3, 2012 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 2

Ưu :

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

       - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Chào mừng ngày 08/03

-         Tiếp tục  hội giảng cấp trường

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Thanh tra toàn diện ,thanh tra chuyên đề

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 28 cm

Từ 05 /03-

10/03

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 29 cm

 Từ 12/03- 17/103

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ -  giáo án

-Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT-TP

TT

GV có tiết

 

 

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 30 cm

Từ 19/03- 24/03

- Dạy và học bình thường

- Thanh tra toàn diện Đ/C Vỹ , Đ/C Nhàn

-Thanh tra chuyên đề Đ/C Khoái , Đ/C Nga

BGH

 

 

GV có tiết

Đ/C Thuấn ,Đ/C Ánh

Đ/C Thuấn ,Đ/C Ánh

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

Tuần 31 cm

Từ 26/03 -31/03

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

 Biện pháp :

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám hiệu động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 03 năm 2012

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                               Dương Văn Thuấn

 
Comments