Tổ Lý Tin‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 02:02 25 thg 9, 2012 bởi Dương Văn Thuấn
 Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 08

Ưu:

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

-          Một vài  giáo viên trong các cuộc họp còn vắng mặt

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-          Tổ chức lễ khai giảng đầu năm

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-          Tổ chức hội giảng và hội thi

-          Lên lịch dự giờ

(III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 03cm

từ 03/09-08/09

- Dạy và học bình thường

- Tổ chức lễ khai giảng

BGH

BGH

GV có tiết

GV

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 04cm

 Từ 10/09-15/09

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ

 

BGH

TT,TP

 

GV có tiết

GV trong tổ

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 05cm

Từ 17/09-22/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

 

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT

GV có tiết

GV trong tổ

không có giờ

 

 

BGH

 

BGH

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp -Phòng máy

 

 

Tuần 06cm Từ 24/09-29/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội giảng- hội thi

BGH

BGK

GV có tiết

không có giờ GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-Phòng máy

 

-          Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 09 năm 2012

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương Văn Thuấn

Comments