Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠH ĐỘNG THÁNG 03/2016 TỔ LÝ -TIN

đăng 17:08 20 thg 3, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2016

+ Nhận xét tháng 02:

-         Giáo viên nghỉ tết đúng thời gian qui định

-         Phân công dạy thay kịp thời

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo qui định của chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

-         Thanh tra chuyên đề .

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần27cm

từ 29/02- 05/03

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên tại phòng họp

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

Kiểm tra 1 tiết Lý 6

-BGH

 

 

-TT,TP

 

 

TT

 

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

-GV

 

 

-GV

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

 

 

Tuần28cm

 Từ 07/03- 12/03

- Dạy và học bình thường-

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra 1 tiết Lý 7-Lý 9

BGH

-TT

 

-GV

 

BGH

-GV có tiết

 

 

 

 

-GV

-BGH

-BGH

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

-Tại phòng văn thư

 

 

-Trên lớp

 

Tuần29cm

Từ 14/03- 19/03

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra 1 tiết Lý 8

BGH

 

 

-BGH

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

- Trên lớp

 

Tuần30cm Từ 21/03 -26/03

 - Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

Tuần31cm Từ 28/03 -02/04

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

-xếp loại thi đua tháng 03

-BGH

-BGH

 

 

 

 

 

 

-GV

 

-TT

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

 

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp :

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                        Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 02 năm 2016

         BGH                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                                 Dương Văn Thuấn

 

Comments