Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠH ĐỘNG THÁNG 5-2015-2016 TỔ LÝ -TIN

đăng 16:59 12 thg 5, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2016

+ Nhận xét tháng 04:

-         Phân công dạy thay kịp thời

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Chào mừng ngày 01/05

-         Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra  học kỳ II theo qui định của chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần36cm

từ 02/05- 07/05

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên tại phòng họp

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn

 

- Coi kiểm tra học kỳ II

-BGH

 

 

-TT,TP

 

 

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

-GV

 

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng họp

- Tại phòng thực hành lý

-Trên lớp

 

Tuần37cm

 Từ 09/05- 14/05

- Dạy và học bình thường-

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

BGH

-TT

 

-GV

 

-GV có tiết

 

 

 

 

-BGH

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

-Tại phòng văn thư

 

 

 

Tuần38cm

Từ 16/05- 21/05

-Hoàn thành các loại hồ sơ -sổ sách theo qui định

-BGH

 

 

-GV

 

 

 

 

- Trên lớp

 

 

 

Tuần39cm Từ 23/05 -28/05

 - Tổng kết năm học

-BGH

 

-GV có tiết

 

 

-Dạy trên lớp

 

 ( III) Biện pháp :

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                               Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 04 năm 2016

         BGH                                                                              Tổ trưởng

 

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                           Dương Văn Thuấn

Comments