Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01-2014 TỔ LÝ -TIN

đăng 03:02 6 thg 1, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01-2014

+ Đánh giá hoạt động tháng 12

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Nộp hồ sơ giáo án  đầy đủ

Tồn tại:

      -   Vào sổ điểm chính còn sai sót

      ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -     Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Lên lịch dự giờ

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Nghỉ tết đúng thời gian qui định

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 20Từ 30 /12- 04/01

- Dạy và học bình thường

BGH

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 21 Từ 06/01-11/01

-Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

 

BGH

TT-TP

 

GV có tiết

GV

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 22Từ 13/01-18/01

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

GV có tiết

 

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần 23 Từ 20/01-25/01

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

BGH

Dạy trên lớp

 

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2013

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                    

                                                                                          Dương Văn Thuấn

Comments