Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTHÁNG 01-2015 TỔ LÝ - TIN

đăng 05:27 6 thg 1, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2015

+ Nhận xét tháng 12

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Thống kê điểm các loại bài kiểm tra 1 tiết , điểm học kỳ I

-         Báo cáo chất lượng các môn học

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-     Nghỉ tết dương lịch theo qui định

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch của chuyên môn

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ .

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần20cm

từ 29/12- 03/01

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Thống kê điểm bài kiểm tra định kỳ của giáo viên

 

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa  Lý-Tin

-BGH

 

 

-TT,TP

 

 

-GV

-GV có tiết

-GV

 

-GV trong tổ

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng thực hành vật Lý

-Tại phòng thực hành Vật lý, Phòng Tin học

 

Tuần21cm

 Từ 05/01- 10/01

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 -Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa  Lý-Tin

BGH

 

 

 

TT,TP

 

-TT

 

-TT

 

 

-GV

-GV có tiết

-GV

 

-BGH

 

 

 

-BGH

 

-BGH

Dạy trên lớp

 

 

 

-Tại phòng họp

 

 

-Tại phòng thực hành vật Lý

-Tại phòng thực hành Vật lý ,Phòng Tin học

 

Tuần22cm

Từ 12/01- 17/01

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn           

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa  Lý-Tin

BGH

-GV

 

 

 

 

 

-GV

GV có tiết

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

-Tại phòng thực hành Vật lý , Phòng Tin học

 

Tuần23cm Từ 19/01 -24/01

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Thống kê điểm bài kiểm tra 1 tiết tại phòng thực hành Vật Lý

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

BGH

-GV

 

-GV

 

 

TT

 

 

 

-GV

 

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

 

 

-BGH

Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng thực hành Vật lý

 

Tuần24cm Từ 26/01 -31/01

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- xếp loại thi đua tháng 1

-GV

-GV

 

-GV

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-     Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

 

                                                              Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 12 năm 2014

         BGH                                                                       Tổ trưởng

 

                                                                           Dương Văn Thuấn

 

Comments