Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01-2016 TỔ LÝ-TIN

đăng 06:10 11 thg 1, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2016

+ Nhận xét tháng 12

-         Hoàn thành chương trình học Kỳ I

-         Coi kiểm tra học Kỳ nghiêm túc

-         Chấm trả bài và vào điểm kịp thời

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -   Thực hiện chương trình học Kỳ II theo kế hoạch của chuyên môn

-         Nghỉ tết dương lịch đúng thời gian qui định

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ

-     Lên lịch dự giờ đúng qui định , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ .

-          Kiểm tra hồ sơ –giáo án của giáo viên

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần20cm

từ 28/12-02/01

- Dạy và học bình thường

- lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

 

-GV có tiết

-GV

 

-BGH

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần21cm

 Từ 04/01- 09/01

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

- Lên kế hoạch dự giờ, giáo viên được phân công  dự giờ đi dự giờ

- Kiểm tra hồ sơ- giáo án

 

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

 

 

 

-TT

 

 

TT-TP

-TT

 

 

-GV có tiết

-GV

 

 

-GV

 

 

 

 

 

-BGH

 

 

 

-BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng họp

- Tại phòng văn thư

 

Tuần22cm

 Từ 11/01- 16/01

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

-BGH

-GV có tiết

-GV

-BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần23cm

 Từ 18/01- 23/01

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 

-BGH

 

-GV có tiết

-GV

-BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

Tuần24cm

 Từ 25/01- 30/01

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

-xếp loại thi đua tháng 01

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

-BGH

 

 

 

-TT

-GV có tiết

-GV

 

 

-GV

-BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện:

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

 

 

                                                  Hòa Hiệp, ngày 28 tháng 12 năm 2015

         BGH                                                           Tổ trưởng

 

                                                                           Dương Văn Thuấn

 

Comments