Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 -2016 TỔ LÝ-TIN

đăng 02:55 17 thg 2, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2016

+ Nhận xét tháng 01

-         Phân công giáo viên dạy thay kịp thời

-         Sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -   Nghỉ tết âm lịch đúng thời gian qui định

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ

-     Lên lịch dự giờ đúng qui định , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ .

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần25cm

từ 15/02-20/02

- Dạy và học bình thường

- lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

 

-GV có tiết

-GV

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần26cm

 Từ 22/02- 27/02

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch báo giảng ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

- Lên kế hoạch dự giờ, giáo viên được phân công  dự giờ đi dự giờ

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

-xếp loại thi đua tháng 02

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

BGH

 

 

 

-TT

 

 

TT

 

 

-GV có tiết

-GV

 

 

-GV

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng họp

- Tại phòng văn thư

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời ,

     nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

 

 

                                                   Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 02 năm 2016

         BGH                                                 Tổ trưởng

 

                                                                                                               

 

                                                                Dương Văn Thuấn

 

Comments