Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 02/2015 TỔ LÝ -TIN

đăng 06:29 6 thg 2, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2015

+ Nhận xét tháng 01

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Hoàn thành công tác hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch của chuyên môn

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ

-     Lên lịch dự giờ đúng qui định , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ .

 -     Nghỉ tết nguyên đán theo đúng  qui định của nhà nước

-         Treo cờ trong dịp tết nguyên đán

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần25cm

từ 02/02- 07/02

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

. -Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp .

-BGH

 

 

-TT

 

 

 

-GV có tiết

-GV

 

-GV trong tổ

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng thực hành vật Lý

 

Tuần26cm

 Từ 09/02- 28/02

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 - Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý ,thống kê điểm bài kiểm tra 1 tiết tại phòng thực hành Vật Lý,xếp loại thi đua tháng 02

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

BGH

 

 

 

 

 

-TT

 

-TT

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV có tiết

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-BGH

 

 

 

-BGH

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

-Tại phòng họp

-Tại phòng thực hành vật Lý

 

 

 

 

 

 

 

-Tại phòng văn thư

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao và nghỉ tết nguyên đán đúng thời gian qui định

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

 

 

                                                              Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 02 năm 2015

         BGH                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                               

 

                                                                             Dương Văn Thuấn

 

Comments