Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03

đăng 09:35 7 thg 8, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  03

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh trong từng tiết học.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng .

-         Chào mừng ngày 08/3 và ngày 26/3

-         Thống kê điểm các loại bài kiểm tra  1 tiết  cuả các môn đang dạy .

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Hôị thi giáo viên giỏi cấp tỉnh  .

-         Xây dựng kế hoạch giảng dạy trong từng tuần, từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Nhũng môn còn chậm giáo viên có kế hoạch đăng ký dạy bù kịp chương trình.

-         Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.từ khối 6 đến khối 9.

-     hôi giảng  cấp trường từ ngày 01/ 03 dến hết ngày 31/03

-         Họp tổ

-         Dự giờ giáo viên trong tổ .

( II )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 ( III ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 28

từ 01/03

 -06/03

-Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 29

từ 08/03-

13/03

-Dạy và học bình thường

 

-Dự giờ : giáo viên trong tổ

BGH

 

 TT, TP

GV có tiết

 

GV không có tiết

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 

Tuần 30

từ 15/03-

20/03

-Dạy và học bình thường

 

- Kiểm tra hồ sơ        

 

- Nộp báo cáo tháng

BGH

 

TT,TP

 

TT

GV có tiết

 

BGH

 

 

 

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Taị phòng họp

 

Tuần 31

 từ 22/03 – 27/03

-Daỵ và học bình thường

 

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 32

Từ29 /03-

03/04

-Dạy và học bình thừơng

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

 

                                                                                   Hoà Hiệp ngày 01/03/2009

              BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                               

                                                                                       

                                                                                         Dương Văn Thuấn

                                                                                         

 

                                                                                   

 
Comments