Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

đăng 07:30 6 thg 4, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  04

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh trong từng tiết học.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng .

-         Chào mừng ngày 10/3 âm lịch và ngày 30/04

-         Thống kê điểm các loại bài kiểm tra  1 tiết  cuả các môn đang dạy .

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Phân công giáo viên ra đề cương học kỳ II.

-         Phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ II .

-         Xây dựng kế hoạch giảng dạy trong từng tuần, từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Nhũng môn còn chậm giáo viên có kế hoạch đăng ký dạy bù kịp chương trình.

-         Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.từ khối 6 đến khối 9.

-     Họp tổ chuyên môn

-         xếp loại thi đua tháng 04

-         Dự giờ giáo viên trong tổ .

( II )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 ( III ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 33

từ05/04

 -10/04

-Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 34

từ 12/04-

17/04

-Dạy và học bình thường

 

-Kiểm tra hồ sơ –giáo án

 

-Nộp báo cáo chuyên môn

BGH

 

 TT, TP

TT

GV có tiết

 

GV không có tiết

 

 

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 35

từ 19/04-

24/04

-Dạy và học bình thường

 

-Lên lịch dự giờ giáo viên trong tổ

 

BGH

 

TT,TP

 

GV có tiết

 

BGH

 

 

 

 

 

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 

Tuần 36

 từ 26/04 – 01/05

-Daỵ và học bình thường

 

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

                                                                                   Hoà Hiệp ngày 01/04/2010

              BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                               

                                                                                       

                                                                                         Dương Văn Thuấn

 
Comments