Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2013

đăng 18:52 12 thg 9, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 08

Ưu:

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-          Phân công dạy thay kịp thời

Tồn tại:

-           Các cuộc họp còn vắng mặt

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-          Tổ chức lễ khai giảng đầu năm

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-          Đăng ký chất lượng bộ môn

-          Lên lịch dự giờ

(III) Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 03cm

từ 02/09-

07/09

- Dạy và học bình thường

- Tổ chức lễ khai giảng

 

BGH

BGH

 

GV có tiết

GV

 

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần 04cm

 Từ 09/09- 14/09

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ

BGH

TT,TP

GV có tiết

GV trong tổ

BGH BGH

 

 

Dạy trên lớp

Phòng lý

 

Tuần 05cm

Từ 16/09- 21/09

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

GV có tiết

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 06cm Từ 23/09 -28/09

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

-          Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 09 năm 2013

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                           Dương Văn Thuấn

Comments