Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

đăng 17:16 17 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

+ Đánh giá hoạt động tháng 09

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-          Hội giảng cấp tổ

Tồn tại:

      -    Các cuộc họp còn đi trể

-         Soạn bài còn soạn gộp

-         Dự giờ còn thiếu tiết so với qui định

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Tiếp tục tổ chức hội giảng cấp tổ

-         Kiểm tra 1 tiết  Vật Lý 6, Vật Lý 7, Vật Lý 9

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

-         Xây dựng kế họch giảng dạy từng tuần , từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình

  ( II ) Biện pháp :

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng cấp tổ

 ( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 10

Từ 04/10-

09/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp -Phòng máy

 

Tuần 11

 Từ 11/10- 16/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

- Kiểm tra hồ sơ –Giáo án

BGH

BGK

TT,TP

GV có tiết

GV trong tổ

GV trong tổ

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

Tại phòng họp

 

Tuần 12

Từ 18/10- 23/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

TT

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

 

Tuần 13

Từ 25/10 -30/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –phòng máy

 

                                                                                              Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 10 năm 2010

       BGH                                                                                                     Tổ trưởng

 

                                                                                                                   Dương Văn Thuấn

 
Comments