Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2013 TỔ LÝ- TIN

đăng 06:19 3 thg 10, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 09

Ưu:

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:     

     - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ

-         Hội giảng ,hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Thanh tra chuyên đề , toàn diện

-         Các tiết dạy hoạt động ngoài giờ dạy vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

(II) Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 07cm

từ 30/09-

05/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội thi - hội giảng

BGH

BGK

 

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

Tuần 08cm

 Từ 07/10- 12/10

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ

- Dự giờ hội thi - hội giảng

BGH

TT,TP

 BGK

 

GV có tiết

GV trong tổ

GV trong tổ

BGH BGH

BGH

 

Dạy trên lớp

Phòng lý

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

Tuần 09cm

Từ 14/10- 19/10

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Dự giờ hội thi - hội giảng

BGH

TT

BGK

GV có tiết

 

GV trong tổ

BGH

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

Tuần10cm Từ 21/10 -26/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội thi - hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

Tuần11cm Từ 28/10 -01/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội thi - hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong  tổ

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 10 năm 2013

             BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                           Dương Văn Thuấn

 

Comments