Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 -2015 TỔ LÝ -TIN

đăng 07:10 29 thg 9, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2015

+ Nhận xét tháng 9

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Phân công dạy thay kịp thời

-         Triển khai chương trình VNEN

-         Sử dụng đồ dùng dạy học còn ít so với phân phối chương trình  

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra 1 tiết theo qui định của chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần07cm

từ 28/09- 03/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Hội thi và hội giảng

 

-BGH

-BGH

 

-BGK

-GV có tiết

-GV

 

- GV

-BGH

 

 

-BGH

-Dạy trên lớp

 

 

-Dạy trên lớp,

phòng máy.

 

Tuần08cm

 Từ 05/10- 10/10

- Dạy và học bình thường- -Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

 - lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra 1 tiết Lý-Tin

- Hội thi và hội giảng

 

BGH

-TT,TP

 

-TT

 

-TT,TP

 

 

 

 

-TT,TP

BGK

-GV có tiết

- GV

 

 

 

-GV

 

 

-GV

 

-GV

-GV

-BGH

 

 

-BGH

 

 

 

 

 

 

-BGH

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng họp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

 

 

-Tại lớp

-Dạy trên lớp,

phòng máy.

 

Tuần09cm

Từ 12/10- 17/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Hội thi và hội giảng

BGH

 

 

TT

 

 

 

BGK

-GV có tiết

- GV

 

 

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

-BGH

-BGH

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuầ10cm Từ 19/10 -24/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Hội thi và hội giảng

 

-BGH

 

 

-TT

 

 

 

-TT

 

 

 

BGK

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-BGH

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp,

phòng máy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuầ11cm Từ 26/10 -31/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Thống kê điểm bài kiểm tra 1 tiết tại phòng thực hành Vật Lý

- Hội thi và hội giảng

 

-Họp tổ và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-xếp loại thi đua tháng 10

 

 

 

 

 

 

BGK

 

TT

-GV

-GV

 

 

 

 

-GV

 

-GV

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

-Dạy trên lớp,

phòng máy.

- Tại phòng thực hành vật

 

 ( III) Biện pháp :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức hôi nghị  cán bộ công chức –viên chức

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                   Hòa Hiệp, ngày 26 tháng 09 năm 2015

         BGH                                                              Tổ trưởng


                                                                     Dương Văn Thuấn

 

Comments