Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2012 TỔ LÝ -TIN

đăng 02:07 9 thg 11, 2012 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 10

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Dự chuyên đề Công Nghệ  tại trường THCS Chu Văn An

Tồn tại:

      -    Các cuộc họp còn đi trể

      - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn 

-         Ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

-         Thanh tra chuyên đề

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 11Từ 29 /10- 03/11

- Dạy và học bình thường

BGH

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 12 Từ 05/11- 10/11

- Dạy và học bình thường

BGH

 

 

GV có tiết

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 13 Từ 12/11- 17/11

- Dạy và học bình thường

 

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

 

TT

TT

GV có tiết

 

BGH

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần 14 Từ 19/11 -24/11

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 15 Từ 26/11 -01/12

- Dạy và học bình thường

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ  

  ( IV ) Biện pháp :

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 29 tháng 10 năm 2012

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                    

                                                                                          Dương Văn Thuấn

Comments