Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2013

đăng 00:55 11 thg 11, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin       

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 10

Ưu:

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:     

     - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Chào mừng ngày 20/11

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ

-         Hội giảng ,hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-         Thanh tra chuyên đề , toàn diện

 (II) Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần12cm

từ 04/11-

09/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội thi - hội giảng

 

- Kiểm tra hồ sơ

BGH

BGK

 

TT,TP

GV có tiết

GV trong tổ

 

GV trong tổ

BGH

BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

Phòng lý

 

Tuần 13cm

 Từ 11/11- 16/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội thi - hội giảng

 

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT

GV có tiết

GV trong tổ

BGH BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp- Phòng máy

 

 

Tuần14cm

Từ 18/11- 23/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ hội thi - hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

Tuần15cm Từ 25/11 -30/11

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ  hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-

Phòng máy

 

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng và hội thi

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

                                                         Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 11 năm 2013

             BGH                                                                                Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

                                                                                                Dương Văn Thuấn

 

Comments