Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2014 TỔ LÝ -TIN

đăng 02:14 7 thg 11, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin       

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014

+ Đánh giá hoạt động tháng 10

Ưu:

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Phân công dạy thay kịp thời

Tồn tại:     

     - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ

     - Đề kiểm tra còn thiếu đáp án

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Chào mừng ngày 20/11

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ

-         Hội giảng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

-         Thanh tra chuyên đề ,thanh tra toàn diện

-         Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

 (II) Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần12cm

từ 03/11-

0811

- Dạy và học bình thường

-Dự giờ hội thi- hội giảng

 

- Kiểm tra hồ sơ –Giáo án

BGH

BGK

 

TT,TP

GV có tiết

GV trong tổ

 

GV trong tổ

BGH

BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –phòng máy

 

Tuần13cm

 Từ 10/11- 15/11

- Dạy và học bình thường

-Dự giờ hội thi- hội giảng

 

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

BGH

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –phòng máy

 

 

Tuần14cm

Từ 17/11- 22/11

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần15cm Từ 24/11 -29/11

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức  hội giảng và hội thi

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

                                                  Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 11 năm 2014

             BGH                                                                  Tổ trưởng

 

                                                                                                                  

                                                                                      Dương VănThuấn

 

 

                                                                                                                           

 

Comments