Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

đăng 00:40 4 thg 12, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12

+ Đánh giá hoạt động tháng 11

Ưu :

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-          Hoàn thành  hội giảng cấp trường

-          Triển khai chuyên đề Tin học

-          Thực hiện  chuyên đề Lý

Tồn tại:

      -    Các cuộc họp còn đi trể

      - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-          Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Thanh tra chuyên đề

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-          Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

-          Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập

-          Mỗi giáo viên  ra đề kiểm tra môn môn đang dạy .

-          Coi thi và chấm thi nghiêm túc .

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 18

Từ 29 /11-

04/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 19

 Từ 06/12- 11/12

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra  học kỳ I các môn  trường ra đề

BGH

BG H

 

GV có tiết

GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 Trên lớp

 

Tuần 20

Từ 13/12- 18/12

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra học kỳ I các môn phòng ra đề

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BG H

 

TT-TP

TT

GV có tiết

GV

 

GV trong tổ

 

BGH

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 Trên lớp

 

Tại phòng họp

 

Tuần 21

Từ 20/12 -25/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 21

Từ 27/12 -01/01

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ :

+ Dự giớ;

- Sáng thứ 2 ngày 13/12  Đ/C Nhàn  dạy Tin 6 A3   tiết 3  .  Người dự Đ/c Thúy ; Đ/c Ánh Nhóm trưởng

-chiều thứ 2 ngày 13/12 Đ/C Phúc  dạy Tin 8A 6  tiết 2  Người dự Đ/C Vỹ , Điều, Khoái, Nga nhóm trưởng

- Chiều  thứ 3 ngày  14/12 Đ/C Khoái dạy Lý 7Ạ  Tiết 2 . Người dự Đ/c Điều , Đ/c Thuấn nhóm trưởng

-Sáng  thứ 4  ngàya15/12 Đ/c Vy dạy Tin 6A 1 Tiết 4  .  Người dự Đ/c Nguyệt, Đ/c Phúc , Đ/c Vỹ, Đ/C Thúy, Đ/C Ánh  nhóm trưởng

   ( IV ) Biện pháp :

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 12 năm 2010

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                               Dương Văn Thuấn

  
     
Comments