Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12-2013 TỔ LÝ -TIN

đăng 16:52 1 thg 12, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin       

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 11

Ưu:

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Hoàn thành hội thi cấp trường

Tồn tại:     

     - Các cuộc họp còn đi trể

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập các môn trường ra đề

-         Tổ chức cho học sinh ôn tập học kỳ I các môn phòng và trường ra đề

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ

-         Thanh tra chuyên đề ,thanh tra toàn diện

-          Kiểm tra học kỳ I

(II) Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần16cm

từ 02/12-

07/12

- Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

BGH

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần17cm

 Từ 09/12- 14/12

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ

 

BGH

TT,TP

 

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần18cm

Từ 16/12- 21/12

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

GV có tiết

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần19cm Từ 23/12 -28/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 12 năm 2013

             BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

                                                                                                               Dương Văn Thuấn

 

 

                                                                                                                          
Comments