Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12-2014 TỔ LÝ -TIN

đăng 05:34 3 thg 12, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin       

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2014

+ Đánh giá hoạt động tháng 11

Ưu:

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:     

     - Các cuộc họp còn đi trể

(I) KẾ HOẠCH CHUNG:

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập các môn trường ra đề

-         Tổ chức cho học sinh ôn tập học kỳ I các môn  trường ra đề

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ

-         Thanh tra chuyên đề

-         Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

-          Kiểm tra học kỳ I

(II) Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần16cm

từ 01/12-

06/12

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ

 

BGH

TT

 

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần17cm

 Từ 08/12- 13/12

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

 

GV có tiết

BGH

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần18cm

Từ 15/12- 20/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

BGH

 

Dạy trên lớp

 

Tuần19cm Từ 22/12 -27/12

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành hồ sơ sổ sách

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

                                                  Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 12 năm 2014

             BGH                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

                                                                               Dương VănThuấn

 

 

                                                                                                                         
Comments