Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12-2015 TỔ LÝ-TIN

đăng 02:55 9 thg 12, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2015

+ Nhận xét tháng 11:

-         Hoàn thành hội thi cấp trường

-         Phân công dạy thay kịp thời

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra học kỳ I theo qui định của chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

-         Thanh tra chuyên đề .

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần16cm

từ 30/11- 05/12

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Lý -Tin

 

-BGH

 

 

-GV

-GV có tiết

-GV

 

 

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý –Tin học

 

Tuần17cm

 Từ 07/12- 12/12

- Dạy và học bình thường-

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên tại phòng họp

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra học Kỳ I

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Lý –Tin

BGH

-TT,TP

 

 

-TT

 

 

 

-BGH

-GV

-GV có tiết

-GV

 

 

 

 

-GV

 

-GV

 

-BGH

-BGH

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

-Tại phòng họp

 

 

 

 

 

-Trên lớp

- Tại phòng thực hành vật

Lý –Tin học-

 

Tuần18cm

Từ 14/12- 19/12

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Lý -Tin

 

-Tiếp tục kiểm tra học KỳI

BGH

 

 

-GV

 

 

-BGH

-GV có tiết

- GV

 

 

 

 

-GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý –Tin học

 

 

Tuầ19cm Từ 21/12 -26/12

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Lý -Tin

 

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

-xếp loại thi đua tháng 12

-BGH

 

 

 

 

 

 

-GV

 

 

-TT

 

 

-TT

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

 

 

 

-GV

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý –Tin học

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp :

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                          Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 11 năm 2015

                                                                                                                                              BGH                                                            Tổ trưởng

 

                                                                              Dương Văn Thuấn

 

Comments