Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 4 -2013 TỔ LÝ-TIN

đăng 16:13 10 thg 4, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04-2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 03

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Phân công giáo viên dạy thay kịp thời

Tồn tại:

      -     Sử dụng đồ dùng dạy học còn ít

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -     Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Lên lịch dự giờ

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 31Từ

01/04-06/04

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 32 Từ 08/04-13/04

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 33 Từ 15/04-20/04

-Dạy và học bình thường

 

- kiểm tra hồ sơ –giáo án

 

-Nộp báo cáo tổ chuyên môn

-Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập

BGH

 

TT,TP

 

TT.

TT,TP

GV có tiết

 

GV

 

 

GV

 

 

BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

-Tại phòng họp

 

Tuần 30 Từ 22/04-27/04

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                               Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 04 năm 2013

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                   

                                                                                        Dương Văn Thuấn

 

Comments