Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4-2015 TỔ LÝ-TIN

đăng 06:53 5 thg 4, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2015

+ Nhận xét tháng 03

Ưu :  

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Lên lịch ở sổ giảng dạy kịp thời

Tồn tại:

-         Sử dụng đồ dùng dạy học còn ít so với quy định

 ( I) KẾ HOẠCH THÁNG 4:

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch của chuyên môn

-         Lập thành tích chào mừng ngày 30/04

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ .

-         Các tiết thực hành phải đăng kí trước một tuần

-         Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù

-         Coi kiểm tra học kỳ II nghiêm túc và chấm bài kiểm tra học kỳ đúng thời gian quy định

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần31cm

từ 30/03- 04/04

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-  Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp .

- Kiểm tra 1 tiết thực hành Công Nghệ 9 .

-BGH

-GV

 

-TT

 

 

 

-TT

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-GV trong tổ

 

 

-GV trong tổ

-GV dạy Công Nghệ 9

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

-Dạy trên lớp

 

 

 

-Tại phòng họp

- Trên lớp

 

Tuần32cm

 Từ 06/04- 11/04

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 - Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Triển khai đề cương ôn tập học kỳ II các môn trường ra đề

-BGH

 

 

 

-TT

 

-TT

-GV có tiết

-GV

 

 

 

 

- GV dạy các môn trường ra đề

 

 

 

 

-BGH

 

-BGH

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

-Tại phòng văn thư

- Trên lớp

 

Tuần33cm

 Từ 13/04- 18/04

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

-Kiểm tra học kỳ II 1tiết môn Tin học và Công Nghệ

-BGH

 

 

 

BGH

-GV có tiết

-GV

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

- Trên lớp

 

 

Tuần34cm

 Từ 20/04- 25/04

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 - Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Kiểm tra học kỳ II các môn trường ra đề

-BGH

- GV

 

 

-TT

 

 

 

-BGH

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

-Tại phòng văn thư

 

 

- Trên lớp

 

Tuần35cm

 Từ 27/04- 02/05

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 - Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý ,thống kê điểm các bài kiểm tra ttại phòng thực hành Vật Lý,xếp loại thi đua tháng 04

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

-BGH

- GV

 

 

-TT

 

 

 

 

 

-BGH

 

 

 

 

-GV

 

 

 

 

 

GV

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

- Tại phòng vật Lý

 

 

 

 

-Tại phòng văn thư

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

                                                                    

                                                    Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 03 năm 2015

         BGH                                  Tổ trưởng

 

                                                                                                               

 

                                                    Dương Văn Thuấn

 

 

 

                                                                                 

Comments