Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4- 2016 TỔ LÝ-TIN

đăng 19:44 3 thg 4, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2016

+ Nhận xét tháng 03:

-         Phân công dạy thay kịp thời

-         Giáo viên hoàn thành  công tác hồ sơ sổ sách

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Chào mừng ngày 30/04

-         Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập các môn trường ra đề

-         Thực hiện kiểm tra  học kỳ II theo qui định của chuyên môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần32cm

từ 04/04- 09/04

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên tại phòng họp

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

- Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập học kỳ II các môn trường ra đề

-BGH

 

 

-TT,TP

 

 

TT

 

 

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

-GV

 

 

 

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

 

 

Tuần33cm

 Từ 11/04- 16/04

- Dạy và học bình thường-

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

BGH

-TT

 

-GV

 

-GV có tiết

 

 

 

 

 

-BGH

-BGH

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

-Tại phòng văn thư

 

 

 

 

Tuần34cm

Từ 18/04- 23/04

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Giáo viên nộp đề kiểm tra học kỳ II

-BGH

 

 

-BGH

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

Tuần35cm Từ 25/04 -30/04

 - Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Kiểm tra học kỳ II các môn trường ra đề

-BGH

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 ( III) Biện pháp :

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                                   Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 04 năm 2016

         BGH                                                                              Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                           Dương Văn Thuấn

 

Comments