Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 2015-2016 LY -TIN

đăng 07:59 16 thg 9, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  08/2015

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường  học

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.từ khối 6 đến khối 9.

-         Sinh hoạt  tổ , nhóm chuyên môn

-         Đăng ký chất lượng bộ môn

-         Xếp loại thi đua hàng tháng .

( II ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần01cm

từ 17 / 08-

 22/ 08

-Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 02cm

từ 24 / 08 -

 29 / 0 8

-Dạy và học bình thường

 

-Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

BGH

 

 TT

GV có tiết

GV trong tổ

 

 

 

Dạy trên lớp

Phòng vật lý

 

( III )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

 

                                                                                      Hoà Hiệp ngày 17/08 /2015

              BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                         Dương Văn Thuấn

                                                                                        

                                                                                    

 

Comments