Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 -2015 LY -TIN

đăng 08:11 16 thg 9, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2015

+ Nhận xét tháng 8

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Phân công dạy thay kịp

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch

-         Tổ chức lễ khai giảng đầu năm học

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần03cm

từ 31/08- 05/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Tổ chức lễ khai giảng

-BGH

 

 

- BGH

-GV có tiết

-GV

 

-GV

-BGH

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

 

Tuần04cm

 Từ 07/09- 12/09

- Dạy và học bình thường-

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Nộp kế hoạch và đồ dùng dạy học trước ngày 11/09

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

BGH

-TT

 

 

 

-TT,TP

 

 

 

GV có tiết

 

 

-GV

 

-GV

-BGH

-BGH

 

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng giáo viên

-Tại phòng thiết bị

 

 

Tuần05cm

Từ 14/09- 19/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên đăng ký tiết hội giảng , hội thi vòng I đợt I

BGH

 

 

TT

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

-Dạy trên lớp

 

 

Tuầ06cm Từ 21/09 -26/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

- Giáo viên đăng ký tiết hội giảng , hội thi vòng I đợt I

- xếp loại thi đua tháng 9

-BGH

 

 

-TT

 

 

 

-TT

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

- Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 08 năm 2015

         BGH                                                                  Tổ trưởng

 

                                                                                                                

 

                                                                               Dương Văn Thuấn

 

Comments