Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 9 TO LY - TIN 2014

đăng 00:20 21 thg 9, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

+ Đánh giá hoạt động tháng 08

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Phân công dạy thay kịp thời

Tồn tại:

-          Các cuộc họp còn vắng mặt

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức lễ khai giảng đầu năm

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi

-         Lên lịch dự giờ

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần03cm

từ 01/09- 06/09

- Dạy và học bình thường

- Tổ chức lễ khai giảng

- Kiểm tra hồ sơ

BGH

BGH

TT,TP

GV có tiết

GV

GV trong tổ

BGH

 

BGH

-Dạy trên lớp

-Tại sân trường

- Tại phòng họp

 

Tuần04cm

 Từ 08/09- 13/09

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

 

BGH

TT,TP

GV có tiết

 

 

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần05cm

Từ 15/09- 20/09

- Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần06cm Từ 22/09 -27/09

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 ( III) Biện pháp :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

 

                                                                                 Hòa Hiệp, ngày 30 tháng 08 năm 2014

         BGH                                                                                                      Tổ trưởng

 

                                                                                                                  Dương Văn Thuấn

 

Comments