Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ LÝ-TIN THÁNG 03-2015

đăng 03:46 4 thg 3, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2015

+ Nhận xét tháng 02

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch của chuyên môn

-         Lập thành tích chào mừng ngày 08/03

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn định kỳ

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ .

-         Các tiết thực hành phải đăng kí trước một tuần

-         Tổ chức cắm trại nhân dịp ngày 26/03tại sân trường

-         Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần27cm

từ 02/03- 07/03

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-  Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp .

- Kiểm tra 1 tiết lý 6 ,

Tin 6

-BGH

 

 

-TT

 

 

 

-TT

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

-GV trong tổ

 

 

-GV trong tổ

-GV dạy Lý 6

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

-Dạy trên lớp

 

 

 

-Tại phòng họp

- Trên lớp

 

Tuần28cm

 Từ 09/03- 14/03

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 - Nộp báo cáo tổ chuyên môn

-Kiểm tra 1tiết lý 7- Lý 8-Lý 9, CN 8, Tin 7

-BGH

 

 

 

-TT

 

-TT

-GV có tiết

-GV

 

 

 

 

- GV dạy lý 7- Lý 8-Lý 9, CN 8, Tin 7

 

 

 

 

-BGH

 

-BGH

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

-Tại phòng văn thư

- Trên lớp

 

Tuần29cm

 Từ 16/03- 21/03

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

-Kiểm tra 1tiếtTin 8 ,Tin 9

-BGH

-GV có tiết

-GV

 

 

-GV dạy

Tin 7,Tin 8

 

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

- Trên lớp

 

 

Tuần30cm

 Từ 23/03- 28/03

- Dạy và học bình thường

- Lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng thời gian qui định

 - Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý ,thống kê điểm bài kiểm tra 1 tiết tại phòng thực hành Vật Lý,xếp loại thi đua tháng 02

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Cắm trại 26/03

-BGH

- GV

 

 

-TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-BGH

GV

 

 

 

 

-BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Các đoàn thể,

GV

-Dạy trên lớp

- Tại phòng giáo viên

 

-Tại phòng vật lý

 

 

 

 

-Tại phòng văn thư

 

 

- Tại sân trường

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ kịp thời

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

                                                                    

                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 03 năm 2015

         BGH                                                       Tổ trưởng

 

                                                                                                               

 

                                                                   Dương Văn Thuấn

 

 

 

                                                                                 

Comments