Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 02

đăng 23:14 11 thg 7, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hoà Hiệp

 Tổ: Lý - TIN

                                   KẾ  HOẠCH  HOẠT  ĐỘNG  THÁNG  02

( I )   KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Ổn định nề nếp học sinh trong từng tiết học.

-         Tổ chức tốt việc dạy và học trong từng tiết .

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng . 

-         Chào mừng ngày 03/02

-         Nghỉ  tết âm lịch đúng thời gian qui định

-    Giáo viên chủ nhiệm cho học sinh viết bản cam kết nghỉ tết đúng thời gian

-         Thống kê điểm các loại bài kiểm tra 15 phút .

-         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn .

-         Thực hiện ngày giờ công đảm bảo

-         Xây dựng kế hoạch giảng dạy trong từng tuần, từng tháng , đánh giá việc thực hiện chương trình .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Nhũng môn còn chậm giáo viên có kế hoạch đăng ký dạy bù kịp chương trình.

-         Giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch tặng quà cho học sinh nghèo vui xuân.

-         Giáo viên dạy  tin học trái buổi điểm danh sỉ số học sinh và chú ý tác phong của học sinh từng lớp .

-         Dự giờ vaò tuần 26

-         Xếp loại thi đua hàng tháng .

 ( II )  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

-         Kết hợp với ban giám hiệu Kiểm tra việc soạn giáo án cuả giáo viên.

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng daỵ học cuả giáo viên.

-         Kết hợp với tổ công đoàn vận động giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-         kết hợp với giáo viên chủ nhiệm động viên học sinh nghỉ tết đúng thời gian .

( III ) KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian

            Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 26

từ  01/02-06/02

-Dạy và học bình thường

 

- Dự giờ giáo viên trong tổ

BGH

 

TT-TP

GV có tiết

GV không có tiết

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 

Tuần 27

từ22 /02-01/03

-Dạy và học bình thường

-BGH

 

 

-GV có tiết

 

 

-Dạy trên lớp

 

                                                                                   Hoà Hiệp ngày 02/02/2010

             BGH                                                                     Tổ trưởng

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                         Dương Văn Thuấn

                                                                                        

 

 
Comments