Tổ Lý Tin‎ > ‎

kế hoạch hoạt động tháng 03 -2013 tổ Lý -tin

đăng 19:58 13 thg 3, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03-2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 01

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

      -   Giáo viên vào tiết còn chậm so với qui định

      ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -     Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Lên lịch dự giờ

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Hội thi giáo viên gạy giỏi cấp trường

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 27Từ

04/03-09/03

-Dạy và học bình thường

 

-Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

BGH

 

BGK

GV có tiết

 

GV hội thi

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 

Tuần 28 Từ 11/03-16/03

-Dạy và học bình thường

 

- kiểm tra hồ sơ –giáo án

 

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

 

TT,TP

GV có tiết

 

GV

 

 

BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

-Tại phòng họp

 

Tuần 29 Từ 18/03-23/03

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 30 Từ 25/03-30/03

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                               Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 03 năm 2013

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                   

                                                                                          Dương Văn Thuấn

 

Comments