Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động tháng 04/2011 tổ Lý - Tin

đăng 00:49 22 thg 4, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04

+ Đánh giá hoạt động tháng 03

Ưu :

-          Hoàn thành tốt công tác hội thi – Hội giảng

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

      -   sổ chủ nhiệm một số lớp nộp chưa đầy đủ

      -   Thống kê điểm chất lượng bộ môn chưa kịp thời .

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-          Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Thanh tra chuyên đề

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-          Chào mừng ngày 30/04 và 01/05

-          Phân c6ng giáo viên ra đề cương ôn tập

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 32 cm Từ 04/04-09/04

- Dạy và học bình thường

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 33 cm

 Từ 11/04-16/04

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ,giáo án

BGH

TT-TP

 

GV có tiết

GV

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 34 cm

Từ 18/04-23/04

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

GV có tiết

 

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 35 cm

Từ 25/04-30/04

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ :

+ Dự giờ :

- Chiều thứ 2 ngày 18/04 Đ/c Nga dạy lý 7a11  Tiết 2  Người dự Đ/c Vy

-Sáng  thứ 3 ngày 19/04 Đ/c Khoái dạy Lý 9A11Tiết 34 . Người dự  Cảm

-sáng thứ 4 ngày 20/04 Đ/c Cảm dạy Lý 9A 4 tiết 3 Ngươì dự Đ/c Điều, Nhàn,Ánh,Khoái, nhóm trưởng

- Sáng thứ 5 ngày 21/94 Đ/c Vỹ dạy Lý 9A8   tiết 4  . Người dự Đ/c Khoái , Cảm nhóm trưởng

 - Sáng thứ 7 ngày  23/ 04 Đ/C Thuấn dạy Lý 6A13  Tiết 3 . Người dự  Đ/c Thúy; Nhàn nhóm trưởng

- chiều thứ 7 ngày 23/04 Đ/c Phúc  dạy Tin 9A11 tiết 2 Người cùng dự Đ/c Vy

   ( IV ) Biện pháp :

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 04 năm 2011

       BGH                                                                        Tổ trưởng

                                                                                

                                                                              

                                                                                        Dương Văn Thuấn

Comments