Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tháng 01/2011 tổ Lý - Tin

đăng 18:18 7 thg 3, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01

+ Đánh giá hoạt động tháng 12

Ưu :

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

      -   Nộp hồ sơ giáo án chưa kịp thời

      - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-          Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Thanh tra chuyên đề

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-          Nghĩ tết đúng thời gian qui định .

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 22

 Từ 03/01- 08/01

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 23

Từ 10/01- 15/01

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

BGH

TT-TP

GV có tiết

G V

 

 

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 24

Từ 17/01 -25/12

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 25

Từ 24/01 -29/01

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ :

+ Dự giớ;

-Chiều thứ 2 ngày 10/01 Đ/c Nga dạy Tin 9A 5Tiết 2  . Người dự Đ/c Đoàn; Phúc nhóm trưởng

-Chiều thứ 2 ngày 10/01 Đ/c Đoàn dạy Tin 8A 4 tiết 3 Ngươì dự Đ/c Nga, Phúc nhóm trưởng

- Sáng thứ 3 ngày 11/01 Đ/c Cảm  dạy lý 9A 4   tiết 3  . Người dự Đ/c Nguyệt ;  Khoái ;  Ánh ;Thuấn nhóm trưởng

- Sáng thứ 3 ngày 11/01 Đ/c Khoái dạy Lý 9A10  tiết 4  Người dự Đ/c  Điều, Cảm, Nhàn ; Thuấn nhóm trưởng

- Sáng thứ 4 ngày  12/ 01Đ/C Vỹ dạy Lý 9Ạ5  Tiết 3 . Người dự  Đ/c Khoái, Phúc; Ánh;  Cảm nhóm trưởng

- chiều thứ 5 ngày 13/01 Đ/c Phúc dạy tin 8A 11 tiết 3 Người cùng dự Đ/c Thuấn ; Ánh nhóm trưởng

   ( IV ) Biện pháp :

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên nghỉ tết đúng thời gian .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 03 tháng 01 năm 2011

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                          Dương Văn Thuấn

Comments