Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tháng 02/2011 tổ Lý - Tin

đăng 18:19 7 thg 3, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02

+ Đánh giá hoạt động tháng 01

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học tích cực

-         Nghỉ tết đúng thời gian qui định

Tồn tại:

      -  Một số giáo án chưa soạn theo chuẩn kiến thức .

      - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Thanh tra chuyên đề

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 25cm Từ 14/02- 19/02

- Dạy và học bình thường

-kiểm tra hồ sơ – giáo án

- nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT-TP

 

GV có tiết

GV

 

 

BGH

-Dạy trên lớp

-Tại phòng họp

 

 

Tuần 26cm

Từ 21/02- 26/02

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ :

+ Dự giớ;

- Sáng thứ 2 ngày 21/02 Đ/c Thúy dạy Tin 6A6Tiết 2  . Người dự Đ/c Nhàn; Ánh nhóm trưởng

-Chiều thứ 2 ngày 21/02 Đ/c Vỹ dạy CN8A5 tiết 3 Ngươì dự Đ/c Phúc , Khoái nhóm trưởng

- Sáng thứ 3 ngày 22/02 Đ/c Điều dạy CN9A8  tiết 2  . Người dự Đ/c Thúy , Vỹ nhóm trưởng

- Sáng thứ 3 ngày  22/02 Đ/c Nhàn dạy Lý 6Ạ5  tiết   Người dự Đ/c  Điều, Thuấn nhóm trưởng

- chiều thứ 5 ngày   24/ 02 Đ/C Thuấn dạy CN 7A11  Tiết 1 . Người dự  Đ/c Vỹ; Điều nhóm trưởng

- chiều thứ 7 ngày 26/02 Đ/c Nga dạy Lý 7a10 tiết 2 Người cùng dự Đ/c Vỹ, Điều nhóm trưởng

   ( IV ) Biện pháp :

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ  .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 02 năm 2011

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                         

                                                                                               Dương Văn Thuấn

Comments