Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tháng 03/2011 tổ Lý - Tin

đăng 20:53 14 thg 3, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03

+ Đánh giá hoạt động tháng 02

Ưu :

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

      -   Nộp hồ sơ giáo án chưa kịp thời

      - Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-          Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-          Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Thanh tra chuyên đề

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-          Chào mừng ngày 08/03 và 26/03 .

-          Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 27 cm Từ 28/02-05/03

- Dạy và học bình thường

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 28 cm

 Từ 07/03- 12/03

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 29 cm

Từ 14/03- 19/03

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ , giáo án

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT-TP

TT

GV có tiết

G V

 

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 30 cm

Từ 21/03 -26/03

- Dạy và học bình thường

 

BGH

TT

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 31 cm

Từ 28/03 -02/04

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 (III) KẾ HOẠCH DỰ GIỜ :

+ Dự giớ;

-Sáng  thứ 3 ngày 22/003 Đ/c Nhàn dạy Lý6A10Tiết 3  . Người dự Đ/cChi; Khoái, Thuấn nhóm trưởng

-sáng thứ 4 ngày 23/03 Đ/c Cảm dạy Lý 9A 4 tiết 3 Ngươì dự Đ/c Điều, Nhàn,Ánh,Khoái, nhóm trưởng

- Chiều thứ 5 ngày 24/03 Đ/c Đoàn  dạy Tin 8A4   tiết 2  . Người dự Đ/c Phúc ; Ánh nhóm trưởng

- Sáng thứ 7 ngày 26/03 Đ/c Thúy dạy Tin 6A10  tiết 4  Người dự Đ/c Thuấn

- Sáng thứ 7 ngày  26/ 03Đ/C Thuấn dạy Lý 6A13  Tiết 3 . Người dự  Đ/c Thúy; Nhàn nhóm trưởng

- chiều thứ 7 ngày 26/03Đ/c Vy dạy Tin  7A1 tiết 3 Người cùng dự Đ/c Nga

   ( IV ) Biện pháp :

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 03 năm 2011

       BGH                                                                        Tổ trưởng

                                                                                

                                                                              

                                                                                        Dương Văn Thuấn

Comments