Tổ Lý Tin‎ > ‎

kế hoạch tháng 04-2012

đăng 01:08 16 thg 4, 2012 bởi Dương Văn Thuấn
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 3

Ưu :

      -     Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Hoàn thành tốt công tác hội giảng

Tồn tại:

-         Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

-         Các tiết kiểm tra soạn còn sơ sài

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Chào mừng ngày 30/04

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

-         Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 32cm

Từ 02 /04-

07/04

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 33 cm

 Từ 09/04- 14/04

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

Tuần 34 cm

Từ 16/04- 21/04

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ -  giáo án

-Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT-TP

TT

GV có tiết

 

 

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tuần 35 cm

Từ 23/04 -28/04

- Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

 Biện pháp :

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám hiệu động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 04 năm 2012

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                               Dương Văn Thuấn

Comments