Tổ Lý Tin‎ > ‎

Kế hoạch tháng 05/2011 tổ Lý - Tin

đăng 23:52 13 thg 5, 2011 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05

+ Đánh giá hoạt động tháng 04

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

      -  Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

      - Báo cáo sỉ số lớp còn chậm .

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình chuẩn kiến thức

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Giáo viên coi thi và chấm thi .

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách theo kế hoạch

-         Xếp loại thi đua tháng 5

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 36 cm Từ 02/05-07/05

-Dạy và học bình thường

- Giáo viên coi thi và chấm thi

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 37 cm

 Từ 09/05-14/05

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ,giáo án

- nhập điểm vào máy

BGH

TT-TP

BGH

GV có tiết

GV

GV

 

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

Tại phòng máy

 

Tuần 38cm

Từ 16/05-21/05

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Hoàn thành học bạ, phiếu liên lạc

BGH

TT

 

BGH

GV có tiết

 

 

GV

 

BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

 

 

Tại phòng giáo viên

 

Tuần 39 cm

Từ 23/05-28/05

- Tổng kết năm học

BGh

GV

 

Tại sân trường

 

  ( III ) Biện pháp :

-         Kết hợp với ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ của giáo viên

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên .

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm hoàn thành việc kiểm tra việc xếp loại học sinh học kỳ II và năm học

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 05 năm 2011

       BGH                                                                        Tổ trưởng

                                                                                

                                                                               

                                                                                        Dương Văn Thuấn

Comments