Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH THÁNG 05/2012

đăng 16:05 7 thg 5, 2012 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05

+ Đánh giá hoạt động tháng 04

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

Tồn tại:

      -  Dự giờ ghi các mục chưa đầy đủ trong sổ dự giờ

      - Báo cáo sỉ số lớp còn chậm .

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Giáo viên coi thi và chấm thi .

-         Hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách theo kế hoạch

-         Xếp loại thi đua tháng 5

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 36 cm Từ 30/04-05/05

-Dạy và học bình thường

- Giáo viên coi thi và chấm thi

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

Tại phòng thi

 

Tuần 37 cm

 Từ 07/05-12/05

- Dạy và học bình thường

- Giáo viên coi thi và chấm thi

 

BGH

 

TT-TP

BGH

GV có tiết

 

GV

GV

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng họp

 

Tại phòng máy

 

Tuần 38cm

Từ 14/05-19/05

- Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ,giáo án

- nhập điểm vào máy

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Hoàn thành học bạ, phiếu liên lạc

BGH

TT

 

TT

 

BGH

GV có tiết

 

 

GV

BGH

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

Tại phòng giáo viên

 

Tuần 39 cm

Từ 21/05-26/05

- Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ – sổ sách

BGH

GV

 

Tại phòng giáo viên

 

  ( III ) Biện pháp :

-         Kết hợp với ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ của giáo viên

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên .

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm hoàn thành việc kiểm tra việc xếp loại học sinh học kỳ II và năm học

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 05 năm 2012

       BGH                                                                        Tổ trưởng

                                                                                

                                                                                Dương Văn Thuấn

Comments